پایگاه خبری بيان ما - آخرين عناوين فیلم و عکس http://bayanema.ir/multimedia Mon, 22 Jan 2018 19:35:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پایگاه خبری بيان ما http://bayanema.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بيان ما آزاد است. Mon, 22 Jan 2018 19:35:37 GMT فیلم و عکس 60 بدون عنوان http://bayanema.ir/fa/doc/gallery/6941/1/ ]]> فیلم و عکس Thu, 28 Dec 2017 17:13:40 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/gallery/6941/1/ بدون عنوان http://bayanema.ir/fa/doc/news/6937/ ]]> فیلم و عکس Thu, 28 Dec 2017 16:15:52 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/6937/ بازدید شهردار تهران از خط ۶ مترو http://bayanema.ir/fa/doc/gallery/40/1/بازدید-شهردار-تهران-خط-۶-مترو ]]> فیلم و عکس Wed, 02 Aug 2017 06:11:10 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/gallery/40/1/بازدید-شهردار-تهران-خط-۶-مترو