پایگاه خبری بيان ما - آخرين عناوين فیلم و عکس :: نسخه کامل http://bayanema.ir/multimedia Thu, 26 Apr 2018 06:34:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پایگاه خبری بيان ما http://bayanema.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بيان ما آزاد است. Thu, 26 Apr 2018 06:34:29 GMT فیلم و عکس 60 بدون عنوان http://bayanema.ir/fa/doc/gallery/6941/1/ ]]> فیلم و عکس Thu, 28 Dec 2017 16:13:40 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/gallery/6941/1/ بدون عنوان http://bayanema.ir/fa/doc/news/6937/ ]]> فیلم و عکس Thu, 28 Dec 2017 15:15:52 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/6937/ بازدید شهردار تهران از خط ۶ مترو http://bayanema.ir/fa/doc/gallery/40/1/بازدید-شهردار-تهران-خط-۶-مترو ]]> فیلم و عکس Wed, 02 Aug 2017 05:11:10 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/gallery/40/1/بازدید-شهردار-تهران-خط-۶-مترو